Monday, June 12, 2017

Cahaya Islam-Gugusan Maulid Saiyidil Anam

Kitab Cahaya Islam-Gugusan Maulid Saiyidil Anam ditulis oleh Tuan Guru asy-Syahid Haji Sulong @ Haji Muhammad Sulum bin 'Abdul Qadir al-Fathani rahimahullah, ulama dan mujahid Fathani Darus Salam sempena bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 1362 H/1943 iaitu dalam masa darurat suasana Perang Dunia Kedua.

Di bawah judul kitab, dinyatakan juga, “Dan perihal asal bagi berbuat Maulid Yang Karim. Dan Menyatakan kelebihan yang amim“.

Karya judul tersebut kemungkinan terdiri dari beberapa jilid, tetapi yang sempat diterbitkan hanya jilid yang pertama saja. Cetakan yang pertama oleh Mathba’ah Patani Press, pada 23 Rabiulakhir 1372 H, bererti 10 tahun setelah selesai ditulis.

Tumpuan utama kandungan kitab Cahaya Islam adalah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun pendekatan yang digunakan jauh berbeza dengan penulisan-penulisan lain yang pernah dihasilkan oleh ulama dunia Melayu yang terdahulu daripadanya. Hampir separuh kandungan jilid pertama adalah membahas pembahagian bidaah.

Seterusnya dilanjutkan pula pendapat para ulama-ulama yang terkenal dunia Islam tentang hukum mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sebelum membahaskan lebih lanjut, Haji Sulong al-Fathani menyatakan abstrak karangannya terlebih dahulu, iaitu:

1. Kenyataan fasal bidaah, dan maknanya, serta segala bahagiannya.
2.Kenyataan fasal dalil bagi sunat berbuat maulid, dan sunat bangun berdiri.
3.Kenyataan fasal kelebihan berbuat maulid, dan kelebihan orang yang hadir pada majlisnya.

Mengenai yang pertama iaitu fasal bidaah yang terkandung pada halaman 4-5 kitab tersebut, Haji Sulong al-Fathani menulis, “Bahawa berbuat maulid itu bidaah, kerana tidak diperbuat oleh Nabi SAW, dan begitu juga sahabat-sahabat dan ulama-ulama yang kemudian daripada sahabat. Hingga sampai kepada tahun hijrah 300 tahun tiada ada siapa-siapa yang berbuat akan dia. Dan kemudian daripada hijrah yang tersebut itu barulah timbul maulid. Dan tatkala timbul maulid itu sentiasa orang-orang Islam pada tiap-tiap negeri mengadakannya, istimewa pula negeri yang besar-besar seperti Baghdad, negeri Syam, negeri Mesir, negeri Mekah, Madinah, pada tiap-tiap tahun menghimpunkan manusia serta diperbuat beberapa kebajikan daripada jamuan, dan membaca Quran, dan berzikir, dan membaca kisah maulid…”.

Namun, Haji Sulong al-Fathani menolak pendapat golongan tertentu yang mengatakan bahawa mengadakan perayaan maulid adalah bidaah yang keji (terlarang). Selanjutnya beliau menulis perkara tersebut yang terkandung pada halaman 5-6, iaitu “Maka sesungguhnya berbuat maulid itu bidaah. Akan tetapi masuk di dalam bahagian ‘bidaah hasanah’ diberi pahala akan orang yang mengerjakan dia, seperti memperbuat ibadat yang sunat … Maka perhamba sebutkan sedikit fasal bahagian bidaah kerana takut terkeliru di atas mereka yang tidak tahu bahagian bidaah, maka ia berkata bahawasanya berbuat maulid itu bidaah yang keji atau haram, seperti sangkaan mereka yang telah disesatkan…”

Haji Sulong al-Fathani berpegang bahawa merayakan maulid Nabi SAW adalah termasuk dalam kategori Bidaah Hasanah atau sunat dikerjakan. Untuk menguatkan pendapat tersebut, beliau memetik pendapat-pendapat di antaranya Sheikh Ibnu Hajar al-‘Asqallani, Imam as-Sayuthi, al-Muhaddits Muhammad bin Mas’ud al-Kazaruni dan ulama-ulama lainnya, sedangkan mereka adalah ulama ahli hadis yang sangat terkenal.

Semua pendapat ulama yang tersebut dilengkapi dengan petikan yang agak panjang dan pada beberapa tempat disebut pula kitab-kitab rujukan.

Pada penutup bahagian pengenalan Cahaya Islam di halaman 42, karya Haji Sulong menulis, “Dan telah lalu cerita Hikayat Raja al-Muzhaffar Abu Said, bahawasanya membelanjakan hartanya pada berbuat maulid di dalam setahun 30 laksa dinar.

Maka janganlah mengikut pengugut-pengugut iblis, yang ia berkata kepada seseorang, “Janganlah engkau belanjakan harta engkau kepada jalan kebajikan, lama-lama habis harta engkau jadi papa, maka jadilah engkau orang miskin”. Maka itulah jadi bakhil dan lokek tidak berbuat sesuatu kebajikan dengan hartanya. Maka minta Allah SWT menjauhkan hal yang semacam itu daripada kita

Artikel di atas, dipetik dengan sedikit kemaskini dari aktikel susunan al-Marhum Haji Mohd Shaghir Abdullah yang berjudul “Tuan Guru Haji Sulong al-Fathani ” di pautan  

Friday, June 9, 2017

Munyah al-Mushalli (منية المصلي)


01.  Kitab Munyah al-Mushalli wa Ghunyah al-Mubtadi (منية المصلي وغنية المبتدي) 

Ia merupakan antara kitab “matan” fiqh yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Ia adalah sebuah karya al-Imam Sadiduddin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali al-Kasyghari (705H). Kandungan kitab ini membicarakan secara khusus mengenai ibadat solat berdasarkan mazhab Hanafi. Baca maklumat seterusnya di SINI.


02.  Kitab Munyah al-Mushalli (منية المصلي)

Ia adalah karya al-‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani  (1769-1847), seorang ulama yang terkenal dengan karya-karyanya  yang menjadi rujukan para ulama dan masyarakat Melayu di Nusantara hingga ke hari ini. Kitab ini merupakan sebuah karya fiqh yang masyhur dalam bahasa Melayu, yang khusus membicarakan perkara-perkara yang berkaitan tentang solat (baca: sembahyang). Baca maklumat seterusnya di SINI.

Sunday, April 30, 2017

Munyah al-Mushalli wa Ghunyah al-Mubtadi


Kitab Munyah al-Mushalli wa Ghunyah al-Mubtadi (منية المصلي وغنية المبتدي) merupakan antara kitab “matan” fiqh yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Ia adalah sebuah karya al-Imam Sadiduddin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali al-Kasyghari (705H). Kandungan kitab ini membicarakan secara khusus mengenai ibadat solat berdasarkan mazhab Hanafi[1]. Berdasarkan edisi yang diterbitkan oleh Maktabah Dar al-Beiruti, kandungan kitab ini merangkumi 192 halaman.

Terdapat beberapa kitab yang disusun khusus bagi menghuraikan matan Munyah al-Mushalli ini, sama ada berbentuk syarah, hasyiah atau ta’liq, antaranya;

a)   Kitab Halbah al-Mujalli wa Bughyah al-Muhtadi Syarh Munyah al-Mushalli wa Ghayah al-Mubtadi (حلبة المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي), karya al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad (879H), yang terkenal dengan gelaran Ibn Amir Hajj al-Halabi. Kitab ini merupakan kitab huraian terbesar bagi kitab Munyah al-Mushalli ini[2].  Kitab ini boleh dibaca dan dimuat turun di pautan http://www.moswarat.net/books/a575n.pdf.

b)  Kitab Ghunyah al-Mutamalli fi Syarh Munyah al-Mushalli (غنية المتملي في شرح منية المصلي), karya al-Imam Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Halabi al-Hanafi (956H). Kitab ini terkenal dengan judul Syarh al-Halabi al-Kabir (شرح الحلبي الكبير). Kitab ini kemudiannya telah diringkaskan oleh penyusunnya dengan karyanya yang dikenali sebagai Syarh al-Halabi al-Shaghir (شرح الحلبي الصغير).

c)   Halbah al-Naji Syarh Mukhtashar Ghunyah al-Mutamalli (حلية الناجي شرح مختصر غنية المتملى), karya Syaikh Mustafa bin Muhammad bin Mustafa Kuzal Hushari[3].

d)   Jawahir al-Mutamalli ‘ala Munyah al-Mushalli (جواهر المتملى على منية المصلى), karya Syaikh Muhammad bin Muhammad Qadhi Zadah al-Anshari al-Hanafi.

e)  Zukhr al-Najah fi Syarh al-Munyah al-Mushalli ( زخر النجاة في شرح منية المصلى), karya Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Hasan al-Rumi al-Hanafial-Thabib al-Sayyah (1080H).

f)  al-Ta’liq al-Mujalli li ma fi Munyah al-Mushalli (التعليق المجلي لما في منية المصلى), karya Syaikh Washi Ahmad al-Surati (1334H).

g)    Hasyiah Syaikh Bilal Ahmad Syahid.

Semoga bermanfaat.

Rujukan;
[1] Sekadar makluman, ini merupakan karya fiqh yang kedua yang berjudul Munyah al-Mushalli yang saya ketahui. Karya pertama ialah kitab Munyah al-Mushalli, karya Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani, yang membicarakan  ibadat solat berdasarkan mazhab Syafi’i. Kemungkinan pemilihan judul yang diberikan oleh Syaikh Daud bagi kitab beliau tersebut mengambil sempena kitab Munyah al-Mushalli karya al-Kasyghari ini. Wallahu a’lam.

[2] Di antara karya beliau yang terkenal ialah kitab al-Taqrir wa al-Tahbir dan kitab Syarh al-Tahrir, iaitu huraian bagi kitab al-Tahrir karya guru beliau al-Imam al-Kamal Ibn al-Humam.

[3] Iaitu huraian bagi kitab Syarh al-Halabi al-Shaghir (شرح الحلبي الصغير), karya al-Imam Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Halabi al-Hanafi (956H).

Tuesday, February 28, 2017

Rasa-il al-Imam al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi fi Najat Waliday al-Nabiy saw


Kitab Rasa-il al-Imam al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi fi Najat Waliday al-Nabiy saw (رسائل الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في نجاة والدي النبي) adalah sebuah buku yang diterbitkan oleh دار الكتب العلمية pada tahun 2010. Buku setebal 192 halaman ini menghimpunkan 6 buah risalah karya al-Imam al-Hafizh Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyuthi (911H) yang membicarakan mengenai ketetapan bahawa ibu bapa Nabi Muhammad saw, iaitu Abdullah dan Aminah adalah orang yang beriman dan dimasukkan ke syurga pada hari akhirat kelak.

Berikut adalah judul-judul risalah (kitab) karya al-Suyuthi yang terdapat dalam koleksi buku ini;

1)        Masalik al-Hunafa fi Najat Waliday al-Musthafa[1] (مسالك الحنفا في والدي المصطفى).

2)        al-Ta'dzim wa al-Minnah bi Anna Waliday al-Mushthafa fi al-Jannah[2] (التعظيم و المنة في أن أبوي النبي في الجنة)

3)        al-Duraj al-Munifah fi al-Aba' al-Syarifah[3] (الدرج المنيفة فى الاباء الشريفة)

4)        Nasyr al-‘Alamain al-Munifain fi Ihya al-Abawain as-Syarifain[4] (نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين).

5)        al-Maqamah al-Sundusiyyah fi al-Nisbah al-Musthafawiyyah[5] (المقامة السندسية في الآباء الشريفة المصطفوية

6)        al-Subul al-Jaliyyah fi al-Aba' al-'Aliyyah[6]  (السبل الجلية فى الاباء العلية)


Buku terbitan دار الكتب العلمية  ini belum saya temui dalam bentuk e-book. Namun begitu risalah-risalah karya al-Suyuthi ini boleh juga dimuat turun di pautan berikut;


Terjemahan buku ini.

Saya belum menemui terjemahan buku ini. Saya juga tidak pasti adakah semua atau sebahagian dari risalah-risalah karya al-Hafizh al-Sayuthi ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau Indonesia.  

Untuk perkongsian dengan pembaca, saya temui sebuah buku yang banyak memetik dan menterjemahkan sebahagian dari isi kandungan risalah-risalah ini.  Buku ini berjudul  “IBU BAPA RASULULLAH AHLI SYURGA – MEMMBANTAH TERHADAP GOLONGAN YANG MENGKAFIRKAN IBU BAPA RASULULLAH ”. Buku ini disusun oleh seorang penulis dari Indonesia H. Kholilurrohman Abu Fateh. Edisi yang saya miliki diterbitkan pada tahun 2016, oleh Darul Fitri Resources, Kota Bharu, Kelantan. Buku setebal 360 halaman ini mudah difahami, mungkin kerana bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang standard. Hanya ada sedikit perbezaan istilah dan dari segi ejaan perkataan sahaja. Buku ini saya beli di kedai buku Syarikat Muda Osman (SMO) di Machang Kelantan. Untuk mengetahui isi kandungan risalah-risalah  karya al-Suyuthi tersebut, bolehlah pembaca membaca buku ini.

Selain karya al-Suyuthi di atas, para ulama lain juga ada yang menyusun beberapa buah kitab yang menerangkan keimanan dan kemuliaan ibu bapa Nabi saw. Antaranya;

1.                   Sadad al-Din wa Sidad al-Dain fi Itsbat al-Najat a al-Darajat Li al-Walidain[7] (سداد الدين وسداد الدين في إثبات النجاة والدرجات للوالدين), karya al-‘Allamah al-Sayyid Muhammad bin Rasul al-Barzanji (1040-1103H). 

2.                   Risalah fi Itsbat al-Iman Li Walidain Sayyid al-Akwan[8] (رسالة فى إثبات الإيمان لوالدى سيد الأكوان), karya Syaikh ‘Ali al-Daghistani.

3.                   al-Hujaj al-Wadhihat fi Najat al-Abuwain wa al-Ajdad wa al-Ummahat[9] (الحججُ الواضحات في نجاة الأبوين والأجداد والأمهات), karya al-‘Allamah al-Sayyid Ishaq ‘Azuz al-Hasani (1415H).

4.                   Minhaj al-Wafa fi Najat Waliday al-Musthafa saw (منهاج الوفا في نجاة   والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم), karya Mahmud Ahmad al-Zayn.

Semoga bermanfaat.
[1] Berdasarkan edisi yng diterbitkan oleh Dar al-Amin, risalah ini setebal 92 halaman. Muat turun risalah ini di pautan  https://ia801201.us.archive.org/8/items/Attadeem.walmnnah/Masalk.alhonafa.pdf

[2] Berdasarkan edisi yang diterbitkan oleh Dar Jawami’ al-Kalim, risalah ini setebal 78 halaman, termasuk halaman kata pengantar dan halaman isi kandungan. Kitab ini boleh diuat turun di pautan http://www.mediafire.com/file/c4o32pa71d9wfnc/ta3dim+wa+al+mina.pdf.

[3] Risalah ini adalah karya ketiga al-Hafizh al-Suyuthi – sebagaimana beliau ungkapkan sendiri di awal risalahnya – dalam membela kedua-dua ibu bapa Rasulullag saw dari tuduhan-tuduhan buruk. Menurut al-Suyuthi, risalah ini adalah yang paling ringkas dalam membahas tema yang dimaksudkan, dibanding beberapa risalah beliau yang lain. Berdasarkan cetakan pertama Mathba’ah Majlis Da-irah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, Hydar Abad, India pada tahun 1316H, ketebalan risalah ini sebanyak 18 halaman. Muat turun risalah ini di pautan http://archive.org/download/soioti/02.pdf.

[4]Berdasarkan cetakan pertama oleh Mathba’ah Majlis Da-irah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, Hydar Abad, India pada tahun 1316H, tebal risalah ini merangkumi 18 halaman. Muat turun kitab ini di pautan https://archive.org/stream/Attadeem.walmnnah/Nshr.alalamyn#page/n0/mode/2up

[5]  Berdasarkan cetakan pertama oleh Mathba’ah Majlis Da-irah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, Hydar Abad, India pada tahun 1316H, tebal risalah ini merangkumi 20 halaman. Muat turun kitab ini di pautan https://ia801201.us.archive.org/8/items/Attadeem.walmnnah/Almagamh.assondisyh.pdf
[6] Risalah ini adalah karya keenam al-Hafizh al-Suyuthi – sebagaimana beliau ungkapkan sendiri di awal risalahnya – dalam membela kedua-dua ibu bapa Rasulullah saw dari tuduhan-tuduhan buruk. Boleh dimuat turun di pautan http://ia600208.us.archive.org/14/items/sobol_jaliya/sobol_jaliya00.pdf

Tuesday, February 21, 2017

Qathf al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah


Kitab Qathf al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah (قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة) merupakan sebuah kitab dalam bidang hadis karya al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Abu al-Fadhl Abdul Rahman bin Abu Bakar Muhammad al-Khudri al-Suyuthi al-Syafi’i (849-911H). Kitab ini disusun oleh al-Sayuthi sebagai ringkasan (mukhtashar) bagi karya beliau yang lain yang berjudul al-Fawa-id al-Mutakatsirah al-Azhar fi al-Akhbar al-Mutawatirah ( الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة‏ ), iaitu sebuah kitab yang disusun khusus menghimpunkan hadis-hadis mutawatir yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad saw[1].


Metode penyusunan kitab ini.;

al-Suyuthi mengumpulkan hadis-hadis dengan menyusunnya berdasarkan “ kitab-kitab ” tertentu beserta perawi-perawi dari kalangan sahabat tanpa menyebutkan sanad setiap hadis. Bagi setiap hadis, al-Suyuthi menyebutkan nama-nama ulama pengumpul hadis yang meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab-kitab mereka.


Standard yang digunakan;

Al-Suyuthi mengumpulkan hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat kemutawatiran hadis. Dalam pemilihan hadis mutawatir al-Suyuthi telah menetapkan bilangan para perawi hadis tersebut mestilah melebihi sepuluh perawi  di setiap peringkat (tabaqat).


Kandungan kitab

Sebagaimana telah dsebutkan sebelum ini, kitab Qathf al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah ini merupakan kitab ringkasan (mukhtashar). Ia yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu (yang disebutkan sebagai “ kitab-kitab ” ), sebagaimana karya asalnya, dan memuatkan 113 hadis-hadis mutawatir. Terdapat 10 kitab yang disebutkan dalam karya ini, iaitu Ilmu, Iman, Taharah, Solat,Zakat, Puasa, Haji, Adab, Manaqib dan Hari Akhirat (al-Ba’ts).

Kitab ini boleh dibaca dan dimuat turun dipautan
kitab versi fail PDF ini adalah berdasarkan  terbitan المكتب الإسلامي  pada tahun 1405 / 1985, yang ditahkik oleh خليل محي الدين الميس. Ketebalan kitab ini 312 halaman termasuk muqaddimah pentahkik dan halaman isi kandungannya.

Semoga bermanfaat.[1] Selain karya al-Sayuthi ini, terdapat juga ulama lain yang menyusun kitab mengenai hadis mutawatir, antaranya;

a)  Kitab al-Laali’ al-Mutanatsirah fi al-Ahadits al-Mutawatirah (اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة), karya Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Thulun al-Hanafi (953H).

b)  Kitab Luqath al-Laali’ al-Mutanatsirah fi al-Ahadits al-Mutawatirah (لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة), karya Abu al-Faidh Muhammad Murtadha al-Zabidi al-Mishri ().

c)  Kitab al-Hirz al-Maknun min Lafzh al-Ma’shum al-Makmun (الحرز المكنون من  لفظ المعصوم المأمون), karya al-‘Allamah Shiddiq bin Hasan bin Ali al-Qunuji al-Husaini (1248-1357H). Mengandungi 40 buah hadis mutawatir yang dipilih dari kitab karya al-Zabidi di atas. Riwayat hidup beliau boleh dibaca di pautan http://www.feqhweb.com/vb/t1719.html.

d)   Kitab Nazham al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir (نظم المتناثر من الحديث المتواتر), karya al-Syaikh Muhammad bin Ja’far al-Kattani (1274-1345H / 1857-1927). Kitab ini boleh dimuat turun di pautan http://ia600208.us.archive.org/16/items/waq17623/17623.pdf.

e)    Kitab al-Hadits al-Mutawatirah (الأحاديث المتواترة), karya Muhammad bin al-Nasib.

f)   Kitab Ittihaf Zawi al-Fadhail al-Musytahirah bima Waqa’a min al-Ziyadah fi Nazham al-Mutanatsirah ala al-Azhar al-Mutanatsirah (إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة في نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة), karya ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin al-shiddiq al-Ghumari.
.

Monday, February 13, 2017

KAJIAN KITAB MUNYAH AL-MUSHALLI SIRI 15 (AKHIR)


Kelebihan Bangun Malam [1]


Dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut berjemaah sembahyang Tahajjud, iaitu sembahyang malam kemudian daripada tidur. Sekurang-kurangnya dua rakaat. Adalah empat rakaat atau enam rakaat atau delapan rakaat afdal[2].


واعلم[3] أن قيام الليل من أثقل شيء على النفس ولا سيما بعد النوم،

Maka sayugianya kita memelihara akan segala sembahyang yang tersebut itu barang sedapatnya, istimewa pula pada sangat-sangat kita kerjakan[4]  sembahyang malam kerana ia terlebih sangat berat sesuatu atas nafsu[5], lebih-lebih lagi selepas bangun daripada tidur[6] .


وإنما يصير خفيفاً بالاعتياد والمداومة، والصبر على المشقة، والمجاهدة في أول الأمر.

Dan sesungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya, sabar atas kepayahannya dan melawan akan nafsunya pada permulaannya.


ثم بعد ذلك ينفتح باب الأنس بالله تعالى وحلاوة المناجاة له، ولذة الخلوة به عز وجل.

Kemudian daripada demikian itu jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia dengan Allah 'Azza wa Jalla, manis munajat dan lazat ia bersunyi-sunyi dengan Tuhannya.


 وعند ذلك لا يشبع الإنسان من القيام، فضلاً عن أن يستثقله أو يكسل عنه، كما وقع ذلك للصااحين من عباد الله .

Dan pada ketika yang demikian itu tiada kenyang seseorang daripada berdiri, [sebagaimana yang berlaku kepada ]  orang solihin [dari kalangan hamba-hamba Allah][7].


       
وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة. وقد صلَّى خلائق منهم الفجر بوضوء العشاء رضي الله عنهم (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)[الأنعام:90].

Seperti beberapa riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu[8]. Setengah daripadanya  orang yang sembahyang shubuh dengan air sembahyang Isyak. {Mereka itulah orang yang dapat penunjuk daripada Allah. Maka dengan penunjuk mereka itu kita ikut}[9]


وإن عجزتَ عن كثير من القيام بالليل فلا تعجز عن القليل منه.

Dan jika lemah daripada banyak, maka kerjakan sedikit barang kuasanya [10]. 

وقد ورد في بعض الآثار: أن من يكثر النوم بالليل يأتي فقيراً يوم القيامة. والإكثار من النوم الذي فيه ذهاب بركة العمر وضياع الوقت
[11]

Maka datang pada hadis[12] , bahawasanya orang yang  banyak tidur malam itu datang pada hari kiamat fakir. Dan lagi orang yang banyak tidur menghilangkan berkat umurnya dan sia-sia waktunya,  { yang ia (adalah) modalnya }[13].Amalan Perlu Istiqamah[14]


واعلم أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وقال عليه الصلاة والسلام : (أحب الأعمال إلى الله أدومها وأن قل).

Ketahui olehmu, amal yang berkekalan terlebih baik daripada banyak yang putus. Sabda Nabi saw ; “ Yang terlebih kasih amal kepada Allah Ta’ala itu yang dikekalkan dia dan jika sedikit sekalipun”.[Riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada ‘Aisyah].وليتخذ هذا القارئ المذكور ورداً لازماً يواظب عليه، ويقضيه إذا فاته، حتى تعتاد النفس المواظبة وتتمرَّن على المداومة، ولا يفوته إلا لعذر.

Wahai pembaca ! jadikanlah perkara ini sebagai amalan yang biasa dilakukan, [ dan sunat mengqadakan sembahyang sunat yang tersebut itu apabila luput ][15], sehingga menjadi menjadi kebiasaan diri melakukannya secara berterusan dan berkekalan, serta tidak meninggalkannya melainkan kerana keuzuran[16].


 [17] .اللهم اجعلنا من المحافظين والمقيمين الصلاة المخلصين لوجهك الكريم يا رب العالمين


[1]Tajuk kecil berdasarkan kitab al-Nashaa-ih (hal. 138-142), S. Ahmad Semait (hal. 154). Syaikh Daud Fathani telah meringkas  pembicaraan mengenai solat tahajud ini. di mana beliau hanya memetik beberapa  petikan dari al-Nashaih bagi mengisi kitab Munyah al-Mushalli (HWM Shaghir , hal. 129).
[2] Petikan dari HWM Shaghir, hal. 129 ).
[3] Perkataan ( واعلم ) bererti  “ dan ketahuilah ” ia telah ditinggalkan oleh Syaikh Daud. Beliau telah membuat pengubahsuaian dengan menggantikannya dengan susun kata yang lain.
[4] Petikan ini bukan terjemahan teks Arab di atas, ia disebutkan oleh Syaikh Daud Fathani bagi menyesuaikan dengan susun ayat dalam kitab Munyah al-Mushalli, yang menerangkan mengenai  solat-solat sunat.
[5] Ini merupakan terjemahan bagi ayat (  أن قيام الليل من أثقل شيء على النفس ) di atas.
[6] Tambahan pentahkik berdasarkan teks asal yang bergaris di atas. Nampaknya Syaikh Daud  telah meringkaskan  nukilannya dengan meninggalkan sebahagian dari teks asalnya. Lihat al-Nashaih (hal.140)
[7] Petikan dalam [ ] adalah tambahan penyusun sebagai terjemahan petikan yang bergaris dalam teks Arabnya. Syaikh Daud Fathani nampaknya telah meringkaskan terjemahannya.
[8] Syaikh Daud Fathani telah membuat perubahan susunan terjemahan petikan وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة, bagi menyesuaikannya dengan susunan kitab Munyah Mushallinya. Syed Ahmad Semait menterjemahkannya “ Memang terdapat banyak cerita-cerita mengenai orang-orang beribadat di waktu malam itu” (hal. 159).
[9] Dalam al-Nashaa-ih, ia merupakan maksud bagi ayat al-Quran, iaitu ayat 90, surah al-An-'am.
[10] al-Nashaih (hal. 141), S.Ahmad Semait (hal. 159).
[11] Petikan ini asalnya adalah kata-kata penyusun al-Nashaih yang terletak sebelum perkataan وقد ورد في بعض الآثار, sengaja diubahsuai di sini agar ia sesuai dengan susunan petikan dalam Munyah al-Mushalli.                                                                                          
[12] Dalam al-Nashaa-ih: ( قد ورد في بعض الآثار  ) yang diterjemahkan dalam S. Ahmad Semait (hal.158) sebagai “ Tersebut dalam athar……. " .
[13] Tambahan daripada Syeikh Daud Fathani.
[14] al-Nashaih (hal. 142), HWM Shaghir (hal. 134)
[15] Terjemahan Syaikh Daud Fathani  bagi teks Arab yang bergaris di atas. Ia merupakan perkataan terakhir Syaikh Daud Fathani dalam Munyah al-Mushalli yang membicarakan mengenai sembahyang. Lihat HWM Shaghir (hal. 134)
[16] Tambahan pentahkik sebagai terjemahan bebas teks Arab di atas. Hanya teks yang bergaris sahaja yang dipetik dan diterjemahkan oleh Syaikh Daud Fathani. Lihat nota 15.
[17] Doa ini disebutkan oleh Syaikh Daud Fathani pada akhir kitab Munyah al-Mushalli yang membicarakan sembahyang. Selepasnya Syaikh Daud Fathani menambah Tatimmul Fa-idah yang menerangkan mengenai “ raja dan barang yang bergantung akandia ”. al-Hamdulillah tamat sudah kajian saya mengenai kitab Munyah al-Mushalli ini secara ringkas Semoga bermanfaat.