Monday, September 30, 2013

Furu' al-Masail wa Ushul al-Wasail


Kitab Furu’ al-Masail (فروع المسائل) atau judul penuhnya Furu’ al-Masail wa Ushul al-Wasail (فروع المسائل وأصول الوسائل) merupakan sebuah karya seorang tokoh ulama terkenal dari ‘Alam Melayu, iaitual-‘Allamah al-Syaikh Dawud bin ‘Abdullah al-Fathani (1265H). Beliau merupakan seorang ulama Nusantara (baca: Asia Tenggara) dari Wilayah Patani, Thailand[1]  yang terkenal dengan banyak karya tulisnya dalam berbagai bidang ilmu agama. Kitab Furu’ al-Masail ini begitu terkenal di kalangan ulama dan penuntut ilmu, khususnya dalam bidang fiqh mazhab Syafi’i di Nusantara. Ia menjadi kitab rujukan dan teks pembelajaran di masjid-masjid dan pondok-pondok pesantren.

 
Beberapa catatan mengenai kitab Furu’ al-Masail[2]

Secara umumnya kandungan kitab Furu’ al-Masail ini merupakan hasil susunan Syaikh Dawud al-Fathani dari beberapa petikan yang diterjemahkan oleh  beliau dari beberapa kitab berbahasa ‘Arab.  Syaikh Dawud al-Fathani menjelaskan terdapat dua buah karya yang menjadi sumber terjemahan karya beliau ini, iaitu Fatawa Syams al-Millah wa al-Din (فتاوى شمس الملة والدين) oleh Syaikh Muhammad al-Ramli[3] (957H) dan Kasyf al-Litham ‘an As-ilah al-Anam (كشف الثام عن أسئلة الأنام) oleh Syaikh Hussain bin Muhammad al-Mahalli[4] (1170H), iaitu dua buah karya besar dalam mazhab al-Syafi’i.

Dalam khutbah (prakata) kitab ini, Syaikh Dawud al-Fathani menyebutkan beliau mulai mengarang karya terjemahan ini mulai tahun 1254H (1838M) dan di penghujung kitab ini dicatatkan telah diselesaikan pada Asar hari Khamis tahun 1257H (1841M) di Makkah, iaitu hanya mengambil masa tiga tahun sahaja. Dalam khutbah kitab ini juga, Syaikh Dawud al-Fathani menyebutkan sebab beliau mengarang karya ini;

Bergeraklah hatiku dan cenderunglah fikirku bahawa aku hendak pungut akan beberapa soalan yang seperti mutiara dan manikam dan beberapa jawabnya yang seperti mutiara yang dinazamkan dia pada tali segala ibarat dan beberapa furu’ yang indah-indah pada bicara hukum furu’ syar’iyah.”

Karya ini agak istimewa kerana mempunyai metod atau model penulisan tersendiri, iaitu berbentuk soal jawab fiqh terutama dalam perkara-perkara furu (cabang). Malah, Furu’ al-Masail adalah karya pertama dihasilkan di Alam Melayu dalam bentuk soal jawab. Reka bentuk model yang sama kemudiannya diikuti oleh Syaikh Zain al-Abidin bin Muhammad al-Fathani (Tuan Minal) dalam menghasilkan kitab Kasyf al-Litham[5]. Sehingga sekarang, hanya dua karya ini sahaja yang mempunyai model atau reka bentuk penulisan tersebut dan seni sebegini sukar ditemui dalam karya-karya lain.

Karya ini disusun mengikut bab fiqh (abwab al-fiqh) dengan jilid satu bermula dengan Kitab Pada Menyatakan Thaharah dan diakhiri dengan Kitab Pada Menyatakan Hukum Berburuan dan Menyatakan Sembelihan. Jilid kedua pula dimulai dengan Kitab Pada Hukum Jual Beli dan diakhiri karya ini dengan Kitab Pada Menyatakan Merdeka.

Kitab ini telah dicetak dalam dua jilid oleh beberapa beberapa syarikat percetakan,  sama ada di Timur Tengah maupun di Nusantara. Berdasarkan cetakan Kaherah akhir jilid kedua, pentashihnya Uthman Salih al-Azhari menyebutkan:

Inilah kitab yang bernama Furu’ al-Masail yang mengandungi segala perkara yang bergantung dengan hukuman fiqh yang diambil dari kata beberapa ulama yang dahulu-dahulu dan yang dinaqalkan daripada bermacam-macam kitab, iaitu karangan al-‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Dawud ibn Abd Allah Fathani.”

Sehingga kini, kitab edisi Jawinya masih dicetak dan diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan di Malaysia, Thailand dan Indonesia.

 
Kitab Furu’ al-Masail edisi Rumi….

Dalam koleksi saya, ada sebuah kitab Furu’ al-Masail  versi Rumi-nya. Ia diterbitkan Telaga Biru berdasarkan susunan semula oleh oleh Shahibul Fadhilah Datuk Abu Hasan Din al-Hafiz.

Dalam penyusunan buku ini Datuk Abu Hasan al-Hafiz ini telah membuat beberapa pengubahsuaian terhadap susunan dan bahasa yang digunakan dalam kitab asalnya. Oleh itu, buku ini bukanlah sekadar pengalihan tulisan Jawi kepada tulisan Rumi, kerana telah berlakunya pengubahsuaian teks asalnya. Boleh dikatakan kandungan buku ini merupakan kandungan kitab Furu’ al-Masail berdasarkan kefahaman penyusunnya (Datuk Abu Hasan al-Hafiz). (Insya Allah, jika ada kesempatan saya ingin buat sedikit catatan mengenai buku ini)

Semoga bermanfaat.


[1] Asalnya sebuah negara yang berdaulat – Negara Patani Darul Salam -  sebelum jatuh di bawah jajahan Thailand.
 
[2] Catatan ini berdasarkan versi tulisan asalnya (Tulisan Jawi).
[3] Beliau ialah Imam Syamsuddin, Muhammad bin Syihabuddin  Abu al-‘Abbas Ahmad al-Ramli al-Munufi (919-1004H).

Sebagai perkongsian ilmu, dalam mazhab Syafi’i sebenarnya terdapat dua tokoh yang digelarkan dengan Imam al-Ramli, iaitu;

1.    Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah Ahmad al-Anshari al-Ramli  (957H). Beliau adalah bapa kepada Imam Syamsuddin Muhammad al-Ramli di atas. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i, nama beliau biasanya disebutkan sebagai Syihabuddin al-Ramli / al-Syihab al-Ramli atau al-Ramli al-Kabir, bagi membezakannya dengan anak beliau. Di antara karya beliau ialah Hasyiah ‘ala Asna al-Mathalib, Syarh ‘ala al-Sittin Mas-alah, al-Fatawa (Fatawa al-Ramli) dan Syarh Manzhumah Ibn al-‘Imad.

2.   Imam Syamsuddin, Muhammad bin Syihabuddin  Abu al-‘Abbas Ahmad al-Ramli al-Munufi (919-1004H), iaitu anak kepada tokoh di atas. Beliau adalah pengarang kitab fiqh Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj yang terkenal itu. Oleh itu, jika disebutkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi’i,  - Syamsuddin al-Ramli /al-Syams al-Ramli  / Syams al-Millah wa al-Din / Syams al-A-immah wa al-Din– atau  Jamaluddin al-Ramli /al-Jamal al-Ramli - biasanya ia merujuk kepada Imam al-Ramli yang kedua ini.  Beliau juga dikenali sebagai al-Syafi’i al-Shaghir.

Kitab al-Fatawa yang menjadi rujukan Syaikh Dawud al-Fathani ini sebenarnya merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa Imam Syihabuddin Ahmad al-Ramli (Ramli al-Kabir) yang disusunkan kembali oleh anak beliau Imam Syamsuddin Muhammad al-Ramli dalam sebuah kitab. Oleh itu, kebiasaannya -  penulis yang memetik fatwa dalam kitab ini akan menyebut; “ Menurut Imam Syihabuddin al-Ramli dan diikuti oleh anaknya Imam Syamsuddin al-Ramli dalam kitab al-Fatawa-nya ”. Wallahu a’lam.
[4] Beliau ialah Syaikh Hussain bin Muhammad al-Mahalli al-Mishri (1170H. Di antara karya beliau ialah;

  1. Mazid al-Ni’mah li-Jam’i Aqwal al-Aimmah
  2. Kasyf al-Litsam ‘an As-ilah al-Anam (kitab yang menjadi rujukan Syaikh Dawud al-Fathani)
  3. al-Kasyf al-Tam ‘an Irts Zawi al-Arham. 

Untuk dikongsi maklumat juga, terdapat seorang lagi ulama terkenal dalam mazhab Syafi’i yang digelarkan dengan al-Mahalli, iaitu Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hasyim al-Mahalli al-Mishri (791-864H). Di antara karya beliau ialah;

1.       Kanz al-Gharibin - Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin.
2.      Sebahagian dari  Tafsir al-Jalalain.
3.      al-Badr al-Lami’ ‘ala Jam‘i al-Jawami’.

 

Tuesday, September 24, 2013

Thabaqatus Syafi'iyah


Buku “ Thabaqatus Syafi’iyah -  Ulama Syafi’i dan Kitab-kitabnya Dari Abad ke Abad ” merupakan sebuah buku yang menghimpunkan biografi ulama dan tokoh mazhab al-Syafi’i yang telah menyumbangkan jasa yang besar kepada perkembangan mazhab al-Syafi’i dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah umumnya. Buku ini telah diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah, Indonesia.

Buku ini adalah sebuah karya al-‘Allamah KH. Sirajuddin ‘Abbas (1905-1980M), seorang tokoh mazhab Syafi’i yang terkenal di Indonesia dan nusantara amnya. Beliau seorang ulama yang produktif melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang fiqh mazhab Syafi’i dan bidang aqidah Ahli Sunnah beraliran mazhab al-Asya‘irah. Karya-karya beliau sering menjadikan rujukan masyarakat Islam di Nusantara. Selain buku ini, karya beliau yang lain - yang juga menyentuh mengenai mazhab Syafi’i ialah buku yang judul Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi’i. Buku ini juga diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah, Indonesia. (Insya Allah saya akan buat catatan ringkas mengenai buku ini pada posting yang lain). 

Sedikit catatan mengenai buku Thabaqatus Syafi’iyah..

Buku ini merupakan sebuah buku yang menghimpunkan biografi ulama mazhab Syafi’i yang paling lengkap dalam bahasa Indonesia/Melayu setakat ini. Namun begitu, kenyataan ini tidak menafikan kemungkinan adanya karya lain yang telah disusun oleh ulama lainnya.  Dalam buku ini, penyusun telah menerangkan biografi para ulama yang menjadi pendokong dan penganut mazhab Syafi’i dalam bidang fiqh serta sumbangan karya mereka dalam berbagai bidang seperti aqidah, tafsir, fiqh, hadis, sejarah dan sebagainya. Sebagaimana judulnya, para ulama Syafi’i yang disebutkan dalam buku ini merangkumi sebahagian besar ulama yang muncul sejak abad kedua Hijrah hingga abad ke 14 Hijrah, di seluruh dunia Islam termasuk di Indonesia.

Buku ini sangat penting kepada masyarakat Islam dan pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi serta pondok-pondok pesantren yang terdapat di Nusantara (baca: Asia Tenggara) secara umumnya. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mengetahui dan menghayati keikhlasan dan kesungguhan para ulama terdahulu dalam perkembangan dakwah Islamiyyah.

Sebenarnya saya belum memiliki buku ini, maklumat yang dicatatkan hanya berdasar maklumat dari internet sahaja. Buku ini, masih ada di pasaran di kedai-kedai buku di Indonesia dan boleh dibeli di kedai-kedai online (dari pengamatan saya semuanya dari Indonesia). Kemungkinan buku ini ada dijual di kedai-kedai buku di Malaysia. Hanya setakat ini, saya belum lagi menemuinya di kedai-kedai buku yang pernah saya kunjungi.
 
Semoga bermanfaat.

Monday, September 23, 2013

al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir


Kitab al-Zawaajir ‘an Iqtiraaf al-Kaba’ir (الزواجر عن اقتراف الكبائر)  merupakan sebuah karya al-Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (909-973H), seorang tokoh ulama’ mazhab Syafi’i yang terkenal. Tokoh yang terkenal dengan gelaran Ibnu Hajar al-Haytami atau al-Haytami ini merupakan tonggak mazhab Syafi’i pada zamannya. Karya-karya beliau menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i yang mutaakhirin. Di antara kitab beliau yang paling terkenal ialah kitab Tuhfah al-Muhtaj  Syarh Minhaj, iaitu sebuah kitab yang menghuraikan kitab Minhaj al-Thalibin karya Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H).

Kitab yang biasa disebut dengan judul ringkasnya “al-Zawajir” ini, disusun khusus oleh Ibnu Hajar al-Haytami bagi mengupas dan membincangkan mengenai perbuatan atau amalan yang dikategorikan sebagai dosa besar.

Kitab al-Zawajir ini  ditulis oleh Ibn Hajar al-Haytami pada pertengahan tahun 953 Hijrah. Dalam pembukaan kitabnya itu, tokoh ulama terkemuka ini mengaku tertarik untuk menuangkan buah fikirannya yang berkaitan dengan hal ehwal dosa besar.

Beliau memiliki satu keazaman yang kuat untuk melahirkan sebuah kitab yang khusus mengupas dosa besar dari berbagai aspek, meliputi; definisi, hukum, serta janji dan ancaman akibat meninggalkan ataupun melakukan sesuatu dosa. Tak mudah bagi Ibn Hajar al-Haytami untuk menyelesaikan kitabnya itu. Bahkan, rencana untuk menulis kitab itu sempat tertunda beberapa lama lantaran tiadanya rujukan dan materi yang secara spesifik mengupas tema tentang dosa-dosa besar. Namun, beliau berjaya juga menyusun kitab ini. Kata Ibn Hajar al-Haytami dalam prakata kitabnya;

Hingga akhirnya, saya menemui sebuah kitab karya  al-Hafiz Abu Abdullah al-Zahabi yang dapat memenuhi keperluan saya dan saya tidak perlu mencari rujukan yang lain lagi ”.

Lalu Ibn Hajar al-Haytami melakukan penelitian lebih jauh terhadap kitab yang disusun oleh al-Hafiz al-Zahabi yang berjudul “ al-Kaba’ir ” itu. Beliau akhirnya dapat menyiapkan penyusunan kitab ini sebagai tatapan dan rujukan yang dapat membimbing umat Islam agar tidak tergelincir ke jalan yang dimurkai Allah dan membawa mereka ke jalan yang diredai-Nya.
 
 
Kandungan kitab ini…

Kitab ini dimulai dengan sebuah prakata (Khutbah Kitab) oleh Ibn Hajar al-Haytami yang menerangkan tujuan penyusunan kitab dan ringkasan isi kandungan yang dibincangkan.

Setelah itu didahulukan sebuah “Muqaddimah” , yang menerangkan definisi dosa besar dan pandangan ulama mengenai pembahagian dosa dan jenis-jenisnya. Perbincangan secara umum mengenai akibat melakukan dosa dan kewajipan perlunya sentiasa berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, sama ada dosa kecil atau besar.

Seterusnya Ibn Hajar al-Haytami membahagi kandungan kitab al-Zawajir kepada dua bab utama. Dalam bab pertama, beliau menjelaskan dosa-dosa besar yang muncul dalam diri (batin) seseorang. Dosa besar ini tidak berkaitan secara langsung dengan pembahasan hukum fiqih. Dalam bab ini dikemukakan lebih kurang 66 jenis dosa besar.

Sedangkan dalam bab kedua, beliau secara khusus membincangkan tentang perbuatan lahir yang menyebabkan dosa besar dan memiliki keterkaitan secara langsung dengan hukum fiqh. Beliau membincangkan permasalahan hukum fiqh berdasarkan metode dan pendapat yang digunakan dalam Mazhab Syafi’i. Penyusunan jenis-jenis dosa besar dalam bab ini juga menurut susunan bab fiqh mazhab Syafi’i, untuk memudahkan penganalisisan masalah, - dimulai dari yang paling buruk seterusnya hingga yang paling ringan. Dalam bab ini dikemukakan lebih kurang 137 jenis dosa besar.

Ibn Hajar al-Haytami melengkapi karyanya itu dengan sebuah penutup (al-Khatimah) yang menghuraikan keutamaan dan syarat-syarat taubat. Tidak hanya itu, beliau juga menyebutkan pula tentang neraka yang penuh dengan berbagai seksaan dan surga  yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Beliau berharap sumbangsih kecilnya itu mampu memberikan dorongan, sekaligus peringatan bagi umat Islam agar menghindari berbagai tindakan yang boleh membawa kepada melakukan dosa besar.

Cetakan terbaik edisi Arabnya ialah terbitan Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut berdasarkan tahqiq 'Abdul Latif Hasan 'Abdul Rahman. Ia mempunyai 2 jilid dan diterbitkan dalam 1 buku. Ketebalannya merangkumi 768 halaman.
 
 
Terjemahan kitab ini….

Dalam koleksi saya ada sebuah buku terjemahan dalam bahasa Melayu yang diterbitkan Perniagaan Jahabersa, Johor  dengan cetakan pertamanya pada tahun 2005. Buku terjemahan ini diberikan judul “Dosa-dosa Besar”. Buku yang diterjemahkan oleh Drs. Asmaji Aes Muhtar ini diterbitkan dengan ketebalan 432 halaman, tidak termasuk halaman isi kandungannya.

Satu kekurangan buku terjemahan ini yang ingin saya kongsi bersama pembaca ialah tidak dilampirkan terjemahan bahagian penutupnya, yang menerangkan keutamaan taubat dan syarat-syaratnya, serta lainnya sebagai yang telah saya sebutkan di atas. Saya sangat berharap pihak penerbit dapat mengambil perhatian untuk terbitan akan datang, kerana perbincangan mengenai taubat sangat penting dan sangat berkait-rapat mengenai keseluruhan isi kandungan buku ini.

Buku terjemahan ini adalah antara koleksi buku mengenai dosa besar yang saya miliki, selain buku Dosa-dosa Besar terjemahan al-Marhum Sayed Ahmad Semait  bagi kitab al-Kaba’ir (الكبائر) karya al-Hafiz al-Zahabi.

Download kitab edisi ‘Arabnya di pautan berikut;
Semoga bermanfaat.

Friday, September 20, 2013

Zaad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad


Kitab Zaad al-Ma’ad (زاد المعاد)  atau judul panjangnya Zaad al-Ma’ad fi Hady  Khair al-‘Ibad (زاد المعاد في هدي خير العباد) adalah antara karya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah (751H). Diriwayatkan bahawa Ibn al-Qayyim menyusun kitab ini ketika beliau bermusafir sambil duduk atau menunggang di atas untanya.
Kandungan kitab Zaad al-Ma’ad….
 
Secara asasnya, melalui kitab ini, penulis (Ibn al-Qayyim) membentangkan perjalanan sejarah Nabi Muhammad saw. Tetapi dalam masa yang sama, penulis turut memasukkan aspek-aspek perbahasan ‘aqidah, hadis, dan fiqh yang sangat bermanfaat. Penulis memulakan kitabnya dengan keutamaan diutusnya Rasulullah saw kepada para manusia. Kemudian diikuti dengan latar-belakang Rasulullah saw dan keluarganya, ibu susuannya, penjaganya dan fasa dakwah baginda. Kemudian penjelasan tentang sikap dan karektor Rasulullah saw.
 
Setelah itu, penulis mengetengahkan pula petunjuk-petunjuk beliau saw, bermula dari persoalan berpakaian dan tatacara bermu’amalah. Petunjuk baginda saw ketika berwudhu, solat, bermula dari takbir sehinggalah salam. Kemudian diteruskan kepada solat jumaat, solat kusuf, solat istisqaa’, sehinggalah kepada solat ketika musafir serta yang selainnya.
 
Sebenarnya, kitab ini merangkumi berbagai persoalan agama, dari yang asas dan umum sampailah pada hal-hal yang rinci dan mendasar. Kitab ini membawakan kepada kita persoalan sejarah dan perjalanan hidup Nabi saw bersama-sama para sahabatnya, yang mana ketika membentangkan rentetan sejarah tersebut, penulis membentangkan sama persoalan wahyu, persoalan iman dan tauhid, persoalan bersuci, persoalan solat, ibadah (seperti puasa, haji, zakat, i’tikaf, zikir), ziarah kubur, persoalan wanita, mu’amalah terhadap orang-orang kafir, jihad, kisah-kisah peperangan di zaman beliau, adab-adab seorang muslim, persoalan sihir, perubatan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadis (al-Thib al-Nabawi), dan sebagainya yang mana di dalamnya terhimpun berbagai faedah ilmu agama yang sangat bermanfaat.
 
Memiliki dan membaca kitab ini adalah suatu perkara yang sangat penting bagi setiap Muslim. Kerana, para pembaca akan menemui pelbagai perkara penting yang amat diperlukan oleh setiap insan, dari seorang tokoh ikutan Muhammad saw, yang mungkin tidak diperolehi oleh para pembaca dari buku-buku lainnya secara terperinci. Buku ini membahaskan persoalan sejarah (sirah), fiqh, dan ‘aqidah dalam satu waktu yang sama, dalam sebuah rangkaian buku.
 
 
Sebahagian nukilan mukaddimah pentahqiq…. 
 
Berikut dibawakan nukilan mukaddimah Syaikh Syu’aib al-Arnauth & ‘Abdul Qadir  al-Arnauth, pentahqiq kitab Zaad al-Ma’ad;
 
“……….Di antara perkara yang tidak diperselisihkan di kalangan kaum muslimin adalah bahawa Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah penutup para nabi, imam para rasul, dan hujjah Allah atas semua ciptaan-Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengutusnya membawa agama yang sempurna serta jalan yang lurus, dan menjadikan risalahnya menyeluruh untuk seluruh manusia sampai hari akhirat.
 
Allah menegakkan dengannya millah yang menyimpang, membuka dengan petunjuknya mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci. Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi petunjuk dengannya manusia yang tersesat kepada laluan yang sempurna, jalan yang terang, dan manhaj yang baik. Allah Subhanahu wa Ta’ala mewajibkan kepada para hamba agar mentaati, menghormati, dan mencintainya. Meneladani petunjuk serta mengikuti sunnahnya. Lalu kemudian, kekuatan, kemenangan, kekuasaan, dan keutuhan di muka bumi ditetapkan bagi mereka yang mengikuti petunjuknya serta menapaki langkahnya. Kemudian kehinaan, kerendahan, pengabaian, kesengsaraan, kelemahan, dan kehinaan ditetapkan bagi mereka yang menyelisihi urusannya serta menderhakainya.
 
Sesungguhnya ma’rifat (pengetahuan) peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan pengamalan agama yang diturunkan-Nya untuk kemaslahatan para hamba di dunia dan akhirat, adalah sangat bergantung kepada pengetahuan Rasulullah Shallallahu ‘alaih wa Sallam. Demikian cara pengamalannya, di mana beliau menjelaskan padanya syari’at Allah Subhanahu wa Ta’ala sejak awal wahyu turun kepadanya hingga Allah Subhanahu wa Ta’ala menyempurnakan agama ini.
 
Sementara itu, kitab-kitab Sunnah, Maghazi (peperangan), sejarah, dan Syama’il (keperibadian), telah memuatkan perkataan-perkataan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, perbuatan, dan sifat-sifatnya, sejak awal pertumbuhannya hingga Allah Subhanahu wa Ta’ala memilihnya untuk kembali kepada-Nya. Terutama sekali masa-masa beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melaksanakan risalah, tidak satu pun perkara dan urusannya sama ada kecil ataupun besar, melainkan telah dirangkum oleh kitab-kitab dalam kelas tersebut.
 
Sampailah kita akan dapati di dalam kitab-kitab tersebut sifat-sifat baginda saat berdiri, duduk, bangkit atau bangun dari tidur, serta keadaannya saat tertawa atau tersenyum. Ibadah baginda Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tatkala malam ataupun siang, kemudian apa yang beliau pakai, bagaimana saat beliau berbicara, saat bertemu manusia, warna apa kegemaran beliau, serta apa hiasan dan keperibadian baginda. Tidak berlebihan apabila kami katakan bahawa sesungguhnya tidak ada di dunia ini seorang manusia sempurna, diulas oleh sejarah tentang perjalanan hidupnya secara terperinci, sebagaimana diulasnya kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, penutup para Nabi.
 
Kemudian, di antara kitab yang paling lengkap dalam bidang ini adalah kitab Zaadul Ma’ad fi Hadyi Khair al-‘Ibad, karya Al-Imam Ibn al-Qayyim. Seorang penulis yang cerdas, memiliki ilmu yang luas, pandangan yang tajam, sangat mampan penguasaan ilmu-ilmu Islam sama ada ushul-ushulnya mahupun cabang-cabangnya secara terperinci mahupun garis umum.
 
Beliau rahimahullah telah merangkum melalui kitabnya ini, petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam urusan-urusannya yang umum mahupun yang khusus. Ibn al-Qayyim membahas secara lengkap fasa-fasa kehidupan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, peristiwa-peristiwa yang mengirinya, dan perkara-perkara yang patut bagi setiap muslim untuk menelitinya baik-baik dan memahami persoalannya. Sama seperti kebiasaan penulis (Ibn al-Qayyim) di setiap karyanya, beliau menampilkan karekteristik khusus berupa kualiti dan kesempurnaan; merangkum kandungan perbahasan dari setiap sisi dan tidak meninggalkan ruang bagi para pembahas setelahnya untuk mengatakan sesuatu.
 
Setiap orang yang membaca karya-karya Ibn al-Qayyim dengan teliti dan penuh kepekaan, nescaya dia akan mengetahui dengan sebenar-benarnya bahawa beliau rahimahullah telah mengumpulkan ilmu-ilmu al-Qur’an dan al-Sunnah, menguasai perkataan-perkataan salaf (ulama terdahulu), pendapat-pendapat mazhab, dan hujah-hujah mereka, sama ada dari segi hafalan ataupun pemahaman. Di mana kita tidak mengetahui yang sepertinya pada kebanyakan ulama sebelumnya mahupun yang datang sesudahnya.
 
Beliau sangat berkomitmen besar terhadap hadis-hadis yang terbukti sahih berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Berpegang teguh padanya dan mengamalkan segala indikasi serta kesan hasilnya. Lalu mencampakkan apa-apa yang selainnya (yang bertentangan). Beliau tidak mahu berpegang pada perkataan seseorang, tidak peduli siapapun dia, selama perkataan tersebut menyelisihi hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, atau orang tersebut mentakwilkan hadis bukan sebagaimana maksudnya. Walaupun beliau banyak menelusuri jalan gurunya, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak mengambil ijtihad-ijtihad Ibnu Taimiyah, namun beliau (Ibnu al-Qayyim) lebih lembut dan toleransi terhadap orang-orang yang menyelisihinya.
 
Dan di antara hal yang menakjubkan tentang beliau dan kitab ini (Zaad al-Ma’ad), adalah bahawa beliau menulis kitabnya ini ketika sedang safar (dalam suatu perjalanan). Tidak ada di sisinya rujukan-rujukan tempat untuk menukil apa-apa yang diperlukan, sama ada berita-berita mahupun atsar-atsar yang berkaitan dengan tema yang beliau bahaskan (di buku beliau ini). Walaupun demikian, menjadi suatu yang amat mengkagumkan adalah beliau telah memuatkan di dalamnya sejumlah besar hadis-hadis (sama ada berupa perkataan mahupun perbuatan) berkaitan dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang mana hadis-hadis tersebut tersebar di kitab-kitab Shahih, Sunan, Musnad, Mu’jam, dan Siyar. Beliau rahimahullah mencantumkan setiap hadis pada tema yang menjadi kekhususannya.
 
Semua ini merupakan bukti akan keluasan ilmunya, bagusnya hafalan beliau, dan ketajaman pandangannya. Mungkin kehairanan ini akan segera terungkap jika berita-berita yang sampai kepada kita terbukti benar, di mana Ibnul Qayyim memang menghafal Musnad Imam Ahmad yang memuatkan lebih dari 300 ribu hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam……..”
 
 
Terjemahan kitab ini….
 
Edisi terjemahan lengkap kitab ini dalam bahasa Indonesia telah diterbitkan Griya Ilmu Indonesia dengan judul Zaadul Ma’ad Bekal Perjalanan Akhirat, dalam 7 jilid. Terjemahan ini berdasarkan edisi ‘Arab yang telah disemak dan diteliti  oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth dan ‘Abdul Qadir al-Arnauth.
 
 
Ringkasan kitab ini…
 
Kitab ini telah diringkaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi dengan judul Mukhtashar Zaad al-Ma’ad. Kitab ini juga ada terjemahan dalam bahasa Melayu dan Indonesia dan dterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan.
 
Kitab  Zaad al-Ma’ad ini boleh didownload di pautan berikut;
 
Baca secara online;

Semoga bermanfaat.

Thursday, September 19, 2013

Tuhfah al-Zakirin bi 'Uddah al-Hishn al-Hashin

Kitab Tuhfah al-Zakirin bi ‘Uddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin (تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan zikir dan doa yang diamalkan oleh Rasulullah saw. Kitab ini adalah sebuah karya Imam al-‘Allamah Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Syawkani (1250H). 

Imam al-Syawkani menyusun kitab yang terkenal dengan singkatan Tuhfah al-  Zikirin ini sebagai huraian (syarah) bagi kitab ‘Uddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin (عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين) karya Imam Ibn al-Jazari atau nama sebenarnya Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin ‘Ali bi Yusuf al-Jazari (751-838H). Manakala kitab ‘Uddah al-Hishn al-Hashin pula adalah sebuah ringkasan bagi karya Imam In al-Jazari sendiri yang berjudul al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin الحصن الحصين من كلام سيد) المرسلين). 

Dalam kitab Tuhfah al-Zakirin ini, Imam al-Syawkani telah mengtakhrijkan hadis-hadis yang terkandung di dalamnya, di samping menghuraikannya. Sebagaimana kitab asalnya (‘Uddah al-Hishn al-Hashin), kitab Tuhfah al-Zakirin ini masih mengekalkan bilangan babnya, iaitu sebanyak 10 bab. Setiap bab pula dibahagikan kepada beberapa fasal.

Ringkasan kandungan kitab ini;

Bab   1: Keutamaan zikir, doa, dan selawat kepada Nabi saw. beserta caranya.
Bab  2: Waktu, tempat mustajab berdoa, orang yang mustajab doanya, dan 
              media doa yang  mustajab.
Bab  3: Zikir dan doa sehari semalam.
Bab 4:  Zikir dan doa berkaitan dengan bersuci, masjid, azan dan iqamah 
              dan solat rawatib.
Bab 5:  Doa makan, minum, puasa, zakat safar, haji, jihad dan nikah.
Bab 6:  Zikr dan doa ketika terjadi mendung, petir, hujan, hilal, angin 
              kencang dan bulan purnama.
Bab 7:  Zikir dan doa yang berkaitan dengan aktiviti peribadi dalam 
             berbagai keadaan.
Bab 8: Zikir dan doa berkaitan dengan sebab-sebab tertentu.
Bab 9: Keutamaan Zikir, istighfar dan al-Quran. 
Bab 10: Doa-doa shahih dari Rasulullah saw yang bersifat mutlak. 


Terjemahan kitab ini…  


 Edisi terjemahan kitab Tuhfah al-Zakirin dalam bahasa Indonesia ada diterbitkan oleh Pustaka Azzam Indonesia dengan judul “Mutiara Ahli Dzikir”. Terbitan ini berdasarkan edisi ‘Arab yang ditahqiq oleh Abu Sahal Najah ‘Iwadh Shiyam. Ketebalannya merangkumi 1016 halaman.
    Manakala terjemahan kitab al-Hishn al-Hashin dalam bahasa Melayu ada diterbitkan oleh  Syarikat Perniagaan Jahabersa.
     Kitab Tuhfah al-Zakirin ini boleh didownload di pautan berikut;
  
     Kitab al-Hishn al-Hashin  boleh didowload di pautan berikut;

Semoga bermanfaat.

Monday, September 16, 2013

al-Ahkam al-Sulthaniyyah


Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayaat al-Diniyyah (الأحكام السلطانية والولايات الدينية  ) adalah sebuah karya al-Imam al-Qadhi Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi (450H). Kitab ini dianggap sebagai kitab fiqh mazhab al-Syafi’i yang paling masyhur membincangkan sistem pemerintahan Islam atau lebih dikenali dengan istilah  al-Siyasah al-Syar’iyyah (السياسة الشرعية). 

Dalam kitab ini, al-Mawardi menerapkan metod fiqh perbandingan dengan cara memaparkan pendapat para ahli fiqh berbagai mazhab dan dalil-dalil mereka ketika membahaskan suatu permasalahan di dalam kitabnya itu. Kandungan kitab ini dibahagikan kepada dua puluh bab. Dalam kitab ini dibincangkan mengenai sistem pemerintahan, kementerian, kepolisian dan kehakiman, harta fai’, jizyah, cukai dan lain-lain. 

Selain kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Imam al-Mawardi al-Syafi’i,  terdapat sebuah lagi kitab yang sama judulnya iaitu kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Imam al-Qadhi Abu Yu’la al-Farrak al-Hanbali (458H). Saya suka melampirkan di sini petikan pendapat al-Marhum al-Syaikh ‘Ali al-Thanthawi mengenai kedua-dua kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah ini;

وفي ذكريات المرحوم علي الطنطاوي ((8/ 324) قال :

والأحكام السلطانية كتابان بين أيدي الناس، عنوانهما واحد وموضوعهما واحد، وترتيبهما واحد وكل شيء فيهما واحد إلا أن أحدهما يستشهد بأحكام الفقه الشافعي، والآخر بأحكام الفقه الحنبلي، ومؤلفاهما كانا يعيشان في عصر واحد وفي بلد واحد، وكلاهما كان قاضيا، وأحسب أنهما كانا في محكمة واحدة، وكلاهما عالم كبير في مذهبه هما: الماوردي الشافعي الملقب بأقضى القضاة والقاضي أبو يعلى الذي إذا أطلق اسم القاضي عند الحنابلة انصرف إليه: فمن منهما الذي أخذ من الآخر؟ معضلة مرت عليها القرون ولم يستطع أحد أن يحكم فيها بدليل، ولكن الذي يميل القلب إليه أن المؤلف الأصلي هو الماوردي الشافعي لأن له كتبا أخرى تشبه هذا الكتاب، وأبو يعلى على علو قدره في الفقه، ما في كتبه ما يشبه هذا الكتاب، لا في ترتيبه ولا في أسلوبه، وهذا والله وحده العالم بحقيقة ما كان.


Kitab ini boleh didownload di pautan berikut;


Semoga bermanfaat.